Rada Seniorów Miasta Jasła – podsumowanie kadencji

113

Zakończyła się II kadencja Rady Seniorów Miasta Jasła, która powołana została przez Burmistrza Miasta Jasła 28 lutego 2019 roku.

W skład rady wchodzili przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby starsze: Marian Sobel – przewodniczący, Waleria Ćwik – wiceprzewodnicząca, Danuta Zioła – wiceprzewodnicząca, Maria Gubała – sekretarz, oraz członkowie: Stanisława Turek, Benedykta Mastej, Maria Mazan, Maria Stanisławczyk, Danuta Baran, Felicja Jałosińska, Tadeusz Rojkowski, Edward Soczek, Grzegorz Sęk, Henryk Zych, Adam Owiński, Jacek Borczyk. W czasie trwania kadencji zmarli: Felicja Jałosińska (2020 r.) i Henryk Zych (2021 r.) W ich miejsce Burmistrz Miasta Jasła powołał Barbarę Żegleń i Józefa Laskowskiego.

Rada Seniorów II kadencji

W 2019 roku Rada odbyła pięć posiedzeń w trakcie których podjęła trzy uchwały. Wspólne działania samorządu miejskiego i rady działały na polu działalności kulturalnej. 16 stycznia 2019 roku w JDK odbył się koncert noworoczny dla seniorów. Jesienią Miasto Jasło gościło Radę Seniorów z Gminy Bychawa (woj. lubelskie). 27-28 września 2019 roku odbyły się III Jasielskie Dni Seniora (w programie m.in. zawody sportowe, prezentacja osiągnięć seniorów, spektakl teatralny).

W 2020 i 2021 roku Rada Seniorów Miasta Jasła w związku ze stanem epidemii COVID-1 podejmowała działania w mocno ograniczonym zakresie. Odbyły się trzy wyjazdowe posiedzenia Rady Seniorów (czerwiec i sierpień 2020 r., czerwiec 2021 r. ) oraz kilka posiedzeń prezydium Rady Seniorów przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W okresie wzmożonego ryzyka zakażeniem (miesiące wiosenne i jesienne) nie podejmowano organizacji spotkań ani innych inicjatyw. Odstąpiono od organizacji IV Jasielskich Dni Seniora ograniczając się do życzeń złożonych seniorom przez Burmistrza za pośrednictwem internetu i telewizji. We wrześniu 2021 roku zorganizowano dla seniorów monodram komediowy, który odbył się przy współpracy Jasielskiego Domu Kultury. Rada Seniorów w 2021 opiniowała projekt „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025”.

W 2022 roku Rada Seniorów w związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19, starała się podejmować działania w szerszym zakresie. W maju 2022 roku zorganizowano w JDK monodram muzyczny dedykowany seniorom pt. „Ordonka – Jak ja kocham Cię” poświęcony osobie Hanki Ordonówny. Jesienią 2022 roku zorganizowano z kolei spektakl muzyczny pt. „Długi Łykend”. Członkowie Rady uczestniczyli w konsultacjach z dziedziny ubezpieczeń społecznych i zdrowia zorganizowanych wspólnie przez Miasto Jasło, ZUS Oddział w Jaśle oraz NFZ oddział w Rzeszowie. 2022 rok Rada Seniorów zakończyła przy wspólnym stole dzieląc się opłatkiem.

1 marca 2023 roku odbyło się ostatnie, piętnaste posiedzenie Rady Seniorów Miasta Jasła II kadencji. Podczas spotkania Burmistrz podziękował seniorom za wspólną pracę przez minione cztery lata, zaangażowanie w sprawy Miasta Jasła oraz aktywne uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach.

Do 14 marca br. trwa nabór do Rady Seniorów Miasta Jasła III kadencji.

***

Rada Seniorów Miasta Jasła to organ konsultacyjny i doradczy Burmistrza Miasta Jasła. W jego skład wchodzi 16 osób wywodzących się z organizacji działających na rzecz osób starszych. Do zadań Rady należy m.in.: inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym.