Profesor Karol Myśliwiec – Kawalerem Orderu Uśmiechu

103
Karol Myśliwiec wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu zatwierdziła wniosek uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, przyznając Order Uśmiechu Honorowemu Obywatelowi Miasta Jasła – prof. dr. hab. Karolowi Myśliwcowi. Uroczysta gala odbyła się 3 listopada br.

Warto przypomnieć, że w latach 2017/2018 członkowie klasy tejże szkoły realizowali pod kierunkiem ówczesnej wychowawczyni Elżbiety Konopki projekt badawczo – naukowy  Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM. W wyniku działań ligowych, do których opiekunka włączyła całą klasę (wtedy III d), powstał dodatkowy innowacyjny projekt „Znany i szanowany. Jak w pamięci najmłodszych jaślan zapisać wybitną postać Honorowego Obywatela Miasta Jasła”. W wyniku tychże prac projektowych powstał wniosek uczniów, by nadać ten zaszczytny tytuł właśnie Karolowi Myśliwcowi. Wniosek ten został zatwierdzony przez Kapitułę Orderu Uśmiechu na posiedzeniu 30 kwietnia br.

Prof. Karol Myśliwiec to światowej sławy egiptolog, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 2013 r.) i dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych w latach 2011-2015. Order Uśmiechu wręczył laureatowi dr Marek Michalak, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

W imieniu mieszkańców Jasła serdeczne gratulacje Kawalerowi Uśmiechu złożył Ryszard Pabian, burmistrz Jasła: – Wiele osób zwraca uwagę na to, że nasze miasto ma w sobie to niezwykłe „genius loci”, czyli ducha miejsca, który sprawia, że dana przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju. Naszym „genius loci” – naszym największym kapitałem są mieszkańcy. Było tak wówczas kiedy to jaślanie z determinacją odbudowywali zniszczone doszczętnie w czasie II wojny światowej swoje miasto, jest tak i teraz kiedy z przeprowadzonych badań wynika, że siłą, napędową tego miasta są jego mieszkańcy, którzy swoimi pomysłami, swoją przedsiębiorczością współtworzą Jasło. Krótko zatem można powiedzieć, że chociaż jesteśmy „małym miastem – to jest to miasto wielkich ludzi”. Dziś mamy ogromną przyjemność uczestniczyć w nadaniu Orderu Uśmiechu Panu Profesorowi, naszemu mieszkańcowi, który zawsze gdziekolwiek przebywa, z dumą podkreśla, że jest jaślaninem.

Dzień, w którym wręczono panu profesorowi Orderu Uśmiechu zbiegł się z jego urodzinami, stąd też wszyscy uczestniczący w ceremonii odśpiewali jubilatowi „Sto lat”, nie obyło się też bez ogromnego tortu urodzinowego. Całość zakończyły pamiątkowe zdjęcia.