Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że w obecnej chwili poziom rzek Wisłoki i Jasiołki stabilizuje się. Natomiast stan rzeki Ropy wykazuje niewielką tendencję wzrostową, spowodowaną intensywnymi, nocnymi opadami deszczu w zlewni rzeki Ropy, między Bieczem a Jasłem.

Zapora Klimkówka zmniejszyła zrzut wody o około 40 proc., a to nie stanowi żadnego zagrożenia dla miasta Jasła.

W ciągu najbliższych kilku godzin spodziewane jest zmniejszenie poziomu wody na rzece Ropie.

Na najbliższe godziny nie przewidywane są opady deszczu, co korzystnie wpłynie na sytuację hydrologiczną  w mieście.

Przypominamy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle działa całodobowo – nr tel. 13 44 86 348.  

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle