Podatki i opłaty w Jaśle

PLIP – Portal podatkowy Urzędu Miasta w Jaśle

Jeśli posiadasz Profil Zaufany i chcesz zobaczyć stan swoich zobowiązań podatkowych wobec Miasta Jasła, zapraszamy do skorzystania z tego narzędzia.

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez Internet swoje zobowiązania wobec Miasta Jasło, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Komunikacja

Udostępniono mechanizm komunikacji z urzędnikiem obsługującym Twoje sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP.

 Wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonać bez prowizji
w Banku Spółdzielczym w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło.

Czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1800

Wykaz numerów kont bankowych - Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle

 

Oznaczenie rachunku

Numer rachunku

Rachunek bieżący

87 8627 1011 2001 0048 6891 0001

Inne dochody UM

60 8627 1011 2001 0048 6891 0002

Opłata skarbowa

33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Podatek od nieruchomości – os. prawne

06 8627 1011 2001 0048 6891 0004

Podatek od nieruchomości – os. fizyczne

76 8627 1011 2001 0048 6891 0005

Podatek od środków transportowych – os. prawne

49 8627 1011 2001 0048 6891 0006

Podatek od środków transportowych – os. fizyczne

22 8627 1011 2001 0048 6891 0007

Podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów

92 8627 1011 2001 0048 6891 0008

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

65 8627 1011 2001 0048 6891 0009

Wadia i przetargi

81 8627 1011 2001 0048 6891 0012

Dochody z usług opiekuńczych (MOPS) od dłużników alimentacyjnych

54 8627 1011 2001 0048 6891 0013

Udostępnienie danych osobowych

27 8627 1011 2001 0048 6891 0014

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

97 8627 1011 2001 0048 6891 0015

Gwarancje zabezpieczenia robót

70 8627 1011 2001 0048 6891 0016

Dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Jasło
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

16 8627 1011 2001 0048 6891 0018

Wpłaty czynszu za lokale mieszkalne

86 8627 1011 2001 0048 6891 0019

Sprzedaż fakturowana VAT

91 8627 1011 2001 0048 6891 0026

 

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content