Podatek rolny – osoby fizyczne/informacja o gruntach

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie: korzystając z usługi IR-1 Informacja o gruntach – Ministerstwo Finansów na platformie ePUAP
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście: w punkcie obsługi klienta (pokój nr 1) lub Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wypełniony formularz informacji o gruntach IR-1 wraz z załącznikami:

Ile i jak zapłacisz?

Stawki podatku rolnego wynoszą na rok 2024:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartość pieniężną 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego, czyli 224,075 zł/ha.
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta – od 1 ha, czyli 448,15 zł/ha.
 • stawki oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
 • średnią cenę skupu żyta określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami – jest wolne od opłat.
Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł. Jeśli jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiedź otrzymasz od nas w terminie miesiąca od złożenia kompletu dokumentów. W sprawach skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Jeżeli nie złożyłeś deklaracji lub wysokość podatku jest inna, niż ta, którą wykazałeś w deklaracji, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie może to spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Podstawa prawna

​Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 322, 13 44 86 346, 13 44 86 389

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content