Podatek leśny

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Deklarację na podatek leśny wraz z odpowiednim załącznikiem:

Ile i jak zapłacisz?

Stawki podatku leśnego na rok 2024 wynoszą:

  1. Od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli 72,0346 zł/ha.
  2. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej, czyli 36,0173 zł/ha. Średnią cenę sprzedaży drewna określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek obliczony w deklaracji należy wpłacić bez wezwania, na nadany przez urząd indywidualny rachunek bankowy podatnika, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł.

Zapłać:

  • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
    lub
  • opłatę skarbową, przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003,
  • Jeśli nie posiadasz jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, podatek możesz wpłacić na konto: 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008.
  • Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej rat.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika wprowadzany jest do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji wraz z załącznikiem. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji lub wysokość podatku jest inna, niż ta, którą podatnik wykazał w deklaracji, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji.
Informacje jak złożyć odwołanie, znajdziesz w usługach Odwołane od decyzji.

Dodatkowe informacje

Deklarację na podatek leśny należy składać w urzędzie miasta zgodnie z miejscem położenia przedmiotów opodatkowania w terminie do 15 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym oraz uchwały rady miasta.

Wpłać podatek w terminie, aby uniknąć naliczenia odsetek od zaległości podatkowych oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego,

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 46

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content