Pamięci Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza

85

Wydarzenie organizowane było przez Miasto Jasło w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.