Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni należy złożyć do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Ile i jak zapłacisz?

 • stawki podstawowe
  • 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2 100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
 • stawki podwyższone
  Jeżeli w danym punkcie sprzedaży roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów w poprzednim roku;
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów w poprzednim roku;
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów w poprzednim roku.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Sprawa jednodniowa, rozpatrywana na bieżąco.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy.
Jeżeli korzystasz z zezwolenia cały rok możesz opłatę rozłożyć na 3 równe raty płatną w terminach:

 • do 31 stycznia;
 • do 31 maja;
 • do 30 września danego roku kalendarzowego
 • lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002.
 • pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł, w kasie lub na nr konta 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Jeśli jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 392

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Stanowisko ds. społecznych
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/SP/01/03

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content