Strona głównaOpłaty za odbiór odpadów

Opłaty za odbiór odpadów

Opłaty za odbiór odpadów

Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe: domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe (bloki)

 • 29,17 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny;
 • 58,34 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Nieruchomości zabudowane budynkami, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale niezamieszkałe, w których również powstają odpady komunalne:

Opłaty w oparciu o powierzchnię użytkowa lokalu:

 • 1,45 zł za m2 danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 • 2,90 zł za m2 danej nieruchomości w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 • 1,67 zł za od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Opłaty za odbiór odpadów

Obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

Nieruchomości zamieszkałe: domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe (bloki)

 • 29,17 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny;
 • 58,34 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Nieruchomości niezamieszkałe: obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, budynki służby zdrowia, itp.), działalność gospodarcza.

Opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

 • 19,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;
 • 38,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;
 • 159,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
 • 899,00 zł za kontener o pojemności 7 m3.

Opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:

 • 26,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;
 • 52,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;
 • 217,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
 • 1229,00 zł za kontener o pojemności 7 m3.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła określa następujące miesięczne minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) dla lokali handlowych produktów spożywczych i spożywczo-przemysłowych:
a) o powierzchni do 20 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50m2,
e) o powierzchni powyżej 200m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2,
f) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 16 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2.

2) dla lokali handlowych prowadzących sprzedaż mebli (salonów meblowych):
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 150 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 3 x 240 litrów,
e) o powierzchni powyżej 150 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
f) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2,
g) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

3) dla pozostałych lokali handlowych:
a) o powierzchni do 20m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 240 litrów za każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni,

d) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

4) dla lokali gastronomicznych:
a) o powierzchni do 20 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 400 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni;
e) o powierzchni powyżej 400 m2 – pojemnik o pojemności 20 x 240 litrów za pierwsze 400 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

5) dla zakładów rzemieślniczych typu: szewc i krawiec:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 200 m2 – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

6) dla zakładów usługowych:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 200 m2 – pojemnik o pojemności 6 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

7) dla zakładów mechaniki pojazdowej i diagnostyki:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 – pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

8) dla zakładów produkcyjnych – 70 litrów na każdego pracownika;
9) dla szkół wszelkiego typu – 15 l na każdego ucznia (studenta) i 50 l na każdego pracownika;
10) dla przedszkoli – 20 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;
11) dla żłobków – 70 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;
12) dla urzędów, banków, itp. – 70 l na każdego pracownika;
13) dla szpitali – 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;
14) dla budynków zamieszkania zbiorowego – 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;
15) dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną w niewydzielonym lokalu i nie zatrudniających żadnych pracowników – pojemnik o pojemności 120 litrów.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania