Urząd Miasta w Jaśle przypomina, iż 30 czerwca 2018 r. upływa termin płatności opłaty od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Roczna stawka opłaty wynosi:

  • 50 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie:
  1. a) poprzez dokonanie wszczepienia mikroprocesora identyfikującego (chipa),
  2. b) poprzez wykonanie tatuażu identyfikującego stosownie do wymogów Związku Kynologicznego w Polsce, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia numeru trwałego oznakowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle,
  • 100 zł od pozostałych psów.

Opłatę pobiera się:

1) w pełnej wysokości za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku podatkowego,

2) w wysokości połowy stawki rocznej:

  1. a) jeżeli osoba fizyczna stała się posiadaczem psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego,
  2. b) jeżeli do dnia 30 czerwca roku podatkowego osoba fizyczna przestała być posiadaczem psa.

Opłata płatna jest jednorazowo do 30 czerwca danego roku, a w wypadku wejścia w posiadanie psa w drugim półroczu – do 31 grudnia danego roku.

Wpłaty opłaty za posiadanie psa można dokonać:

  • w kasie Urzędu Miasta w Jaśle (poniedziałki w godzinach od 7.40 do 16.45, wtorek – czwartek w godzinach od 7.40 do 15.15; piątek i w ostatni dzień miesiąca w godzinach od 7.40 do 14.00).
  • w kasie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Jaśle ul. T. Czackiego 18/5
  • przelewem na rachunek bankowy nr 95 1600 1462 1844 2153 9000 0008 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w tym numer chipa, można zgłosić również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP wypełniając i przesyłając wniosek – „Zgłoszenie posiadania psa/psów”.

Informujemy również, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu płatności swoich zobowiązań wobec budżetu Miasta Jasła, w tym opłaty za posiadanie psów, na portalu informacyjno-płatniczym (PLIP) poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://nz.um.jaslo.plz wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.