Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zarys budynkuWniosek/deklarację możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Obowiązujące wzory:

Jeśli działasz jako pełnomocnik składasz wraz z dowodem opłaty skarbowej:

 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem opłaty.

Ile i jak zapłacisz?

 • Nieruchomości zamieszkałe (domy jednorodzinne i bloki) – opłatę wyliczasz w deklaracji samodzielnie, mnożąc liczbę mieszkających osób przez stawkę:
  • 35 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny;
  • 70 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
 • Nieruchomości zabudowane budynkami, w których część lokali to lokale mieszkalne, a część lokale niezamieszkałe, w których również powstają odpady komunalne – opłaty naliczasz w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu:
  • 1,64 zł za m2 danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  • 3,28 zł za m2 danej nieruchomości w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Zwolnieni z części opłaty są mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosi 1,67 zł od kwoty 35 zł.

Termin zapłaty

 • zabudowa jednorodzinna:
  Jeden raz na kwartał w terminach do:

  • 15 lutego za I kwartał;
  • 15 maja za II kwartał;
  • 15 sierpnia za III kwartał;
  • 15 listopada za IV kwartał.
 • Pozostała zabudowa (budynki wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza, zabudowa mieszana) raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą,
 • na ogólny nr rachunku bankowego 65 8627 1011 2001 0048 6891 0009,
 • każdemu mieszkańcowi składającemu deklarację nadawany jest indywidualny numer rachunku bankowego. Informację o swoim numerze uzyskasz pod numerami telefonu: 13 4426540, 13 4486381 i 13 4486308.
 • Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł na numer konta 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Jeśli pełnomocnictwo jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Złożenie deklaracji nie wymaga odpowiedzi ze strony urzędu.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Pierwszą deklarację musisz złożyć do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Jeżeli nastąpi zmiana danych, które wpisałeś w deklaracji, musisz ponownie złożyć formularz w terminie do 10 dnia następnego miesiąca (np. jeżeli zmiana nastąpiła w czerwcu, masz czas do 10 lipca).
Deklarację składają właściciele domów jednorodzinnych. Jeżeli mieszkasz w nieruchomości, w której znajduje się kilka lokali mieszkalnych (np. bloku), deklarację składa za Ciebie Twój zarządca lub spółdzielnia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna

Klauzula stanowi załącznik do deklaracji.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 4426540, 13 4486381, 13 4486308

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content