Oddanie nieruchomości w dzierżawę/najem

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38 – 200 Jasło
  z dopiskiem „Oddanie nieruchomości w dzierżawę/najem”
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/najmem wraz załącznikiem graficznym w przypadku dzierżawy/najmu części nieruchomości.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty zapłacisz, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.
Stawki czynszu dzierżawnego/najmu określone są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Jasła
i waloryzowane są przy zastosowaniu przez GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Postępowanie trwa od 30 dni do 3 miesięcy. Czas ten uzależniony jest od uzyskania opinii jednostek współpracujących z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Jak się możesz odwołać?

W przypadku odmowy dzierżawy/najmu otrzymasz pisemną odpowiedź.
Obowiązujące przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Dodatkowe informacje

W przypadku dzierżawy/najmu nieruchomości na okres krótszy niż 3 lata konieczne jest:

 1. podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  w dzierżawę/najem (wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu),
 2. w przypadku ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o wydzierżawienie/najem tego samego gruntu, oddanie w dzierżawę/najem nastąpi w drodze przetargu, a kwoty określone w zarządzeniu stanowią stawkę wywoławczą czynszu.
 3. przygotowanie i podpisanie umowy dzierżawy/najmu sporządzonej w formie umowy cywilnoprawnej.

Umowa zawierana po raz kolejny na tym samym terenie oraz umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony wymagają uzyskania zgody Rady Miejskiej Jasła w formie uchwały.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Zarządzenie nr II/165/2007 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30.07.2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem gruntów i garaży należących do zasobu Miasta Jasła.
Zarządzenie nr IV/89/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11.06.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu gruntu z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe przy ul. Dobrzańskiego i ul. Mendysa w Jaśle.
Zarządzenie nr V/199/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntu na cele prowadzenia działalności rolniczej lub ogrodniczej albo urządzania zieleńców i ogródków przydomowych.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 323

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content