Strona główna Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
  • Działanie: 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź
  • Schemat:  B. Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź
  • Wartość projektu: 634 664,80 PLN
  • Kwota dofinansowania: 583 156,55 PLN
  • Okres realizacji: 03.2013 r. – 09.2013 r.

Zakres projektu:

  • odbudowa placu zabaw, chodników, schodów zewnętrznych oraz wjazdu przy Przedszkolu Miejskim nr 11 (ul. Sikorskiego),
  • odbudowa placu zabaw oraz chodników, tarasu i schodów zewnętrznych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 (ul. Szkolna).
Rozmiar czcionek
Tryb czytania