Młodzi jaślanie badają, działają, konstruują – druga edycja Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła

22

21 uczniowskich Zespołów Projektowych uczestniczy w drugiej edycji konkursu Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła. Konkurs jest komponentem projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Jasło – Miasto Wiedzy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Uczestnicy konkursu przy wsparciu nauczyciela – opiekuna zespołu projektowego – samodzielnie rozwiązują ciekawy problem badawczy dotyczący Jasła, podejmują działania odpowiadające na potrzeby określonej grupy mieszkańców albo projektują i wykonują produkt o charakterze użytecznym i edukacyjnym. Nauczyciele inspirują giełdowiczów do aktywności i samodzielności, wykorzystując metodę nauczania opartą na strategii rozwiązywania problemu (Problem Based Learning) oraz model kształcenia STEAM, łączący nauki przyrodnicze (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering), sztukę (Art) i matematykę (Mathematics).

Realizując swoje genialne pomysły dla Jasła, uczniowie sami zarządzają swoim projektem, ustalają zasady pracy w grupie,  organizują czas na realizację zadań, oceniają wyniki działań.  Przeprowadzają badania, obserwacje, eksperymenty, organizują akcje i kampanie społeczne, planują, obliczają, montują i dzielą się efektami swojej pracy ze społecznością lokalną, zamieszczając publikacje na stronie internetowej Generatora Nauki w Jaśle, macierzystych szkół i w mediach społecznościowych. Regulaminowym wymogiem pracy projektowej jest korzystanie z fachowej pomocy i specjalistycznych zasobów lokalnych partnerów edukacyjnych – specjalistów zatrudnionych w jasielskich urzędach, instytucjach i firmach.

Zaangażowanie młodzieży w prace projektowe pozwala na wartościowe spędzanie czasu poza szkołą. Młodzież  organizuje wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje, wystawy i konkursy dla rówieśników. Wspólne wykonywanie zadań kształtuje u młodych ludzi umiejętność pracy z zespole, odpowiedzialność, punktualność, wyzwala inwencję i pomysłowość.

W obecnej edycji konkursu  młodzieżowe  zespoły projektowe uczestniczące w Giełdzie GENialnych Pomysłów dla Jasła m.in. zgłębiały problem gospodarowania wodą pitną w Jaśle, wyzwalały pasje literackie i czytelnicze młodych jaślan, wdrażały alternatywne metody porozumiewania się z osobami z niepełnosprawnością, upowszechniały ideę wolontariatu na rzecz rówieśników z niepełnosprawnością, tworzyły interaktywną grę miejską oraz interaktywną mapę miejsc w Jaśle przyjaznych maluchom. Najwyżej ocenione projekty uczniowskie zostaną nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła. 

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie Generatora Nauki GEN:
https://genjaslo.pl/gielda-genialnych-pomyslow/