Miasto Jasło wspiera organizacje pozarządowe

163

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 lub korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

Wsparcie merytoryczne NGO w formie szkoleń jest realizowane w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” (przedsięwzięcie: Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.