Ślub cywilny

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12, pokój numer 6 i 7 (parter)
  godziny pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Do wglądu potrzebujemy jedynie dokument tożsamości.

Ile i jak zapłacisz?

 • opłata skarbowa wynosi – 84 zł
 • opłata dodatkowa za ślub w plenerze – 1000 zł

Zapłać:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Oryginał dowodu wpłaty weź ze sobą – potrzebny będzie przy podpisywaniu dokumentów.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiedź otrzymasz od razu.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Osoby chcące zawrzeć związek małżeński mogą to zrobić w każdym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim musi zapewnić obecność tłumacza lub biegłego;
 3. Jeżeli narzeczeni przy składaniu zapewnień potrzebują tłumacza języka migowego jego obecność zapewnia urząd poprzez platformę internetową.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni składają oświadczenie o nazwiskach jakie będą nosić po ślubie oraz podają nazwisko dla wspólnych dzieci;
 5. Zapewnienie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego podpisania.
 6. W przypadku cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:
  1. dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
  2. odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (rozwód, śmierć współmałżonka) lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  3. dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego jak wyżej lub postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od złożenia tego dokumentu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 57, 13 4486 351

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content