Konkurs na kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

87

Urząd Miasta w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Oferujemy zatrudnienie na cały etat, w ramach umowy o pracę. 

Wymagania:

• wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, tj.: z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w tym: budownictwo, geodezja i kartografia;

• co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku podlegającym naborowi,

Oferty należy składać, najpóźniej do 5 października (włącznie) – decyduje data wpływu do urzędu:

• drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP,

• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miasta w Jaśle”,

• bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miasta w Jaśle”.

Więcej informacji pod linkiem:

https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/18241_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-kierownika-wydzialu-gospodarki-nieruchomosciami-i-geodezji.html