Kondolencje

80

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Henryka Zycha, cenionego i szanowanego regionalisty, społecznika, animatora kultury, członka Rady Seniorów Miasta Jasła. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego.

Henryk Zych

Ceniony i szanowany regionalista, społecznik, animator kultury z ponad siedemdziesięcioletnim dorobkiem działalności. Od 1961 r. aktywny animator kultury i działacz społeczny. Autor licznych artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, tomików poezji, współautor licznych publikacji o tematyce regionalnej oraz scenariuszy widowisk, członek wielu zespołów redakcyjnych w Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (SMJiRJ). Odznaczony licznymi nagrodami, medalami i odznakami. Aktywnie udzielał się w SMJiRJ. Był członkiem Rady Seniorów Miasta Jasła bieżącej kadencji. 15 grudnia 2020 roku otrzymał Nagrodę Miasta Jasła w dziedzinie kultury.

Więcej informacji o działalności Pana Henryka Zycha znajduje się na stronie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.