KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

601

KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż od 14.07 br. przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych.

Przyjmowanie próbek do badań będzie odbywało się wg następujących zasad:

 1. Próbkę do badań dostarcza właściciel studni, bądź osoba przez niego wskazana
 2. Próbka jest pobrana zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu
 3. Próbka jest dostarczona w sterylnym pojemniku o pojemności 100 ml jak na analizę moczu (do zakupienia w aptece)


Próbki będą przyjmowane wg następującego harmonogramu:

 • 14.07 (wtorek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy m. Jasła (numery domów parzyste) Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13
 • 15.07 (środa) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy Trzcinicy (numery domów parzyste) Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Trzcinicy.
 • 16.07 (czwartek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy Trzcinicy (numery domów nieparzyste). Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Trzcinicy
 • 20.07 (poniedziałek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy m. Jasła (numery domów nieparzyste). Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13
 • 21.07 (wtorek) 8:00 — 8:15 Mieszkańcy Kowalowy. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Świetlicowym w Kowalowy
 • 21.07 (wtorek) 8:25 —9:00 Mieszkańcy Gorajowic. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Gorajowicach.
 • 22.07 (środa) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy Warzyc. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Warzycach.
 • 23.07 (czwartek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy Opacia. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Opaciu
 • 23.07 (czwartek) 9:00 — 10:00 Mieszkańcy Jareniówki. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Jareniówce
 • 27.07 (poniedziałek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy Bieździedzy i Bieździadki. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Bieździedzy.
 • 28.07 (wtorek) 8:00 — 9:00 Mieszkańcy pozostałych niewymienionych wcześniej miejscowości. Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13

UWAGA:

przed pobraniem próbki do badań, studnia, z której będzie pobierana musi być dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana, a woda ze środkiem dezynfekującym wypompowana, do zaniku zapachu chloru, w przeciwnym razie badanie będzie wiarygodne.

Bezpłatne badanie można wykonać tylko jednorazowo.

*dot. studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych (według zgłoszeń przekazywanych za pośrednictwem poszczególnych gmin).