Strona główna Józef Zychowicz

Józef Zychowicz

Urodzony 15 września 1929r. w Roztokach jako syn Kazimierza i Stefanii z domu Goleń. Od pierwszego roku życia zamieszkał w Jaśle. W latach 1937—1944 uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 2 w Jaśle. W 1947r. ukończył gimnazjum w Jaśle. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle Maturę złożył w 1950 r. Ukończył studia zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Pracował jako referent w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego i kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W dniu 16 kwietnia 1961r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle. Jednocześnie pełnił funkcję radnego miejskiego. Na stanowisku Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej pozostał do 1973r. W 1973r. po reformie administracyjnej powierzono mu funkcję Naczelnika Miasta Jasła, którą sprawował do 1976r.. Od 1976 do 1978r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Miasta Jasła.

W roku 1978 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jaśle. Funkcję tę pełnił do 31 grudnia 1981 r. do przejścia na emeryturę. Podczas pracy na stanowisku Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnika Miasta Jasła aktywnie działał na rzecz rozwoju Miasta i Regionu. Przyczynił się do powstania i rozbudowy w Jaśle takich zakładów jak: „Pektowin”, Spółdzielni Inwalidów „Jasiołka”, Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Liwocz”, Zakładów Płyt Wiórowych, rozbudowy Zakładów Tworzyw sztucznych „Gamrat” i Rafinerii Nafty.

Podczas jego kadencji zaprojektowano i wybudowano strefę przemysłową w Hankówce. Rozbudowano infrastrukturę komunalną i mieszkaniową na osiedlach: XX—lecia, osiedlu przy ul. Kopernika — Nowotki [Baczyńskiego], Szajnochy. Rozpoczęto budowę osiedla przy ul. Krasińskiego. Osobiście przyczynił się do uruchomienia w Jaśle Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Pierwszej w regionie.

Aktywnie działał na rzecz rozwoju kulturalnego miasta i regionu. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Aktywnie działał w komitecie obchodów 600—lecia miasta Jasła i 100—lecia Gimnazjum i Liceum w Jaśle. Był jednym ze współorganizatorów turnieju telewizyjnego miast Jasło—Krosno. Przyczynił się w istotny sposób do wybudowania Jasielskiego Domu Kultury, ogródka jordanowskiego, hali sportowej, sztucznego lodowiska. Przyczynił się do rozwoju oświaty nadzorując budowę Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Za swą pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Zmarł 2 listopada 1997r. Spoczywa na starym cmentarzu w Jaśle.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania