Strona główna Józef Zychowicz

Józef Zychowicz

Urodzony 15 września 1929r. w Roztokach jako syn Kazimierza i Stefanii z domu Goleń. Od pierwszego roku życia zamieszkał w Jaśle. W latach 1937—1944 uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 2 w Jaśle. W 1947r. ukończył gimnazjum w Jaśle. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle Maturę złożył w 1950 r. Ukończył studia zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Pracował jako referent w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego i kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W dniu 16 kwietnia 1961r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle. Jednocześnie pełnił funkcję radnego miejskiego. Na stanowisku Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej pozostał do 1973r. W 1973r. po reformie administracyjnej powierzono mu funkcję Naczelnika Miasta Jasła, którą sprawował do 1976r.. Od 1976 do 1978r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Miasta Jasła.

W roku 1978 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jaśle. Funkcję tę pełnił do 31 grudnia 1981 r. do przejścia na emeryturę. Podczas pracy na stanowisku Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnika Miasta Jasła aktywnie działał na rzecz rozwoju Miasta i Regionu. Przyczynił się do powstania i rozbudowy w Jaśle takich zakładów jak: „Pektowin”, Spółdzielni Inwalidów „Jasiołka”, Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Liwocz”, Zakładów Płyt Wiórowych, rozbudowy Zakładów Tworzyw sztucznych „Gamrat” i Rafinerii Nafty.

Podczas jego kadencji zaprojektowano i wybudowano strefę przemysłową w Hankówce. Rozbudowano infrastrukturę komunalną i mieszkaniową na osiedlach: XX—lecia, osiedlu przy ul. Kopernika — Nowotki [Baczyńskiego], Szajnochy. Rozpoczęto budowę osiedla przy ul. Krasińskiego. Osobiście przyczynił się do uruchomienia w Jaśle Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Pierwszej w regionie.

Aktywnie działał na rzecz rozwoju kulturalnego miasta i regionu. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Aktywnie działał w komitecie obchodów 600—lecia miasta Jasła i 100—lecia Gimnazjum i Liceum w Jaśle. Był jednym ze współorganizatorów turnieju telewizyjnego miast Jasło—Krosno. Przyczynił się w istotny sposób do wybudowania Jasielskiego Domu Kultury, ogródka jordanowskiego, hali sportowej, sztucznego lodowiska. Przyczynił się do rozwoju oświaty nadzorując budowę Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Za swą pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Zmarł 2 listopada 1997r. Spoczywa na starym cmentarzu w Jaśle.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content