Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

171

Po raz pierwszy pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się przy Placu Żwirki i Wigury odbyły się uroczystości upamiętniające ten dzień. Organizatorem uroczystości, które odbywają się w Jaśle od 2012, było Starostwo Powiatowe w Jaśle, Miasto Jasło, Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle oraz Zespół Szkół nr 4 (Ekonomik). 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Władysława Rosoła na jasielskim starym cmentarzu, by później przy pomniku upamiętniającym żołnierzy wyklętych wysłuchać okolicznościowego przemówienia starosty Adama Pawlusia i złożyć kwiaty. Z kolei w auli Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle odbyła się prelekcja wykładowcy Instytutu Pamięci Narodowej oraz część artystyczna.

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali cywilny i zbrojny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Dotknęły ich ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to jednak tylko szacunki.

Naszymi lokalnymi bohaterami tego czasu są między innymi: ppłk Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Roman Myśliwiec, Władysław Szewczyk, Adam Droździewicz oraz absolwenta gimnazjum jasielskiego i członka zarządu głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Adama Lazarowicza.  

W uroczystości udział wzięli: harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej im. gen. Józefa Hallera z Trzcinicy, parlamentarzyści, samorządowcy, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy instytucji, a także przedstawiciele organizacji społecznych i poczty sztandarowe szkół.