Wsparcie dla firm

696

Pomoc w zachowaniu bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochrona miejsc pracy stały się w ostatnim czasie priorytetowe w działaniach podejmowanych zarówno przez rząd, jak i samorząd lokalny. Z uwagi na wiele rodzajów wsparcia, Urząd Miasta w Jaśle przygotował zestawienie pn. „Rządowa tarcza antykryzysowa vademecum wsparcia przedsiębiorcy”, zawierające zbiór najważniejszych form pomocy i podmiotów jej udzielających wraz ze źródłami internetowymi, w których można uzyskać dodatkowe informacje na dany temat.

Materiał jest możliwy do pobrania tutaj:

Jasielski samorząd lokalny również podjął konkretne działania, mające na celu pomoc naszym przedsiębiorcom w tym trudnym okresie. W dniu 7 kwietnia 2020 r. Rada Miejska Jasła podjęła jednogłośnie trzy Uchwały stanowiące podstawę dla udzielania pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Jasielski Pakiet Pomocowy dla firm obejmuje:

  • Możliwość uzyskania obniżki czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oddanych
    w użytkowanie na okres dłuższy niż  3 lata, w związku z ograniczeniem lub niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ogłoszenie na terenie Polski stanu epidemii do wysokości 1% stawek obowiązujących w dniu 1 marca 2020 r.;

Uchwała Nr XXVI/229/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. jest dostępna w BIP pod adresem:. https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xxvi-229-2020-z-dnia-7-kwietnia-2020-r.html

  • Możliwość uzyskania umorzenia opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Miasta Jasła przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w wysokości do 50 %, do 60% i do 100% należności netto (bez podatku VAT), w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej;
  • Możliwości uzyskania odroczenia lub rozłożenia na raty opłat z tytułu najmu, dzierżawy  lub użytkowania nieruchomości Miasta Jasła przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19;

Uchwała Nr XXVI/227/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xxvi-227-2020-z-dnia-7-kwietnia-2020-r.html

Zarządzenie Nr V/41/2020 z 3 kwietnia 2020 r.: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-41-2020-z-3-kwietnia-2020-r.html

  • Przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/228/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xxvi-228-2020-z-dnia-7-kwietnia-2020-r.html

Jasielski Pakiet Pomocowy to początek działań służących przeciwdziałaniu trudnościom gospodarczym, jakie zachodzą w związku z pandemią. Trwa szczegółowe weryfikowanie budżetu miasta pod kątem wygospodarowania dodatkowych środków na wsparcie jasielskiej gospodarki. Wymaga to drobiazgowej analizy, ponieważ wiąże się z rezygnacją z części zaplanowanych zadań na rzecz tych, najistotniejszych w czasie kryzysu. O szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

Pomoc przedsiębiorcom jest tematem z jednej strony złożonym i trudnym, a z drugiej nieodzownym w obecnej sytuacji gospodarczej. Zakres wsparcia podlega dynamicznym modyfikacjom dlatego oferowana na chwilę obecną pomoc jest jedynie pierwszym etapem docelowych działań w tym zakresie. Dlatego bardzo zachęcamy i prosimy o zgłaszanie wszelkich potrzeb, pomysłów, inicjatyw, wątpliwości i wniosków dotyczących szeroko rozumianej pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii mailowo na adres: tarcza@um.jaslo.pl lub telefonicznie do Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości +48 13 44 86 327. Będą one nieocenionym źródłem wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania dalszych prac samorządu miejskiego w tym zakresie. Każde zgłoszenie szczegółowo przeanalizujemy, aby wspólnie wypracować rozwiązania najlepsze dla jasielskiego biznesu. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o innych ważnych inicjatywach, mających na celu pomoc przedsiębiorcom, realizowanych równolegle do rządowej tarczy antykryzysowej i Jasielskiego Pakietu Pomocowego. W tym zakresie warto wskazać zwłaszcza: #RatujBiznes oraz #SolidarnizBiznesem NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ.

 #RatujBiznes to akcja prowadzona przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw na stronie internetowej www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Ma ona z informować przedsiębiorców o możliwych instrumentach wsparcia oraz umożliwić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom znalezienie fachowej, nieodpłatnej pomocy prawnej przy wypełnianiu i składaniu wniosków oraz interpretacji zapisów przepisów prawa. Pomoc prawna jest świadczona zdalnie (telefonicznie lub mailowo). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie świadczy usług doradczych i prawnych, prowadzi jednak monitoring w zakresie rozstrzygnięć, które będą zapadały w sprawach wnioskowanych przez przedsiębiorców i może interweniować w przypadkach stwierdzenia naruszeń praw przedsiębiorców podczas tych postępowań.

#SolidarnizBiznesem NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ to akcja organizowana przez Krajową Izbę Gospodarcza, która polega na pomocy dla mikroprzedsiębiorców opartej na systemie zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości. Udział w niej jest całkowicie bezpłatny, nie wymaga rejestracji ani zgłoszeń. Od strony przedsiębiorcy konieczne jest jedynie zachęcanie klientów do udziału w akcji oraz wystawienie paragonu lub faktury zaliczkowej. Wszystkie szczegóły transakcji ustalają między sobą strony umowy. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://um.jaslo.pl/pl/inicjatywa-nie-pozwole-ci-sie-zamknac/