Strona główna Jan Szweda

Jan Szweda

Urodzony 12 lipca 1941 r. Absolwent Technikum Budowlanego w Rzeszowie Wydziału Prawa Administracyjnego U.M.C.S. w Lublinie.

Po ukończeniu studiów w 1965 r. podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Jaśle, początkowo jako Kierownik Wydziału, a następnie pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Miasta. W 1983 r. został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta Jasła. Na stanowisku tym pozostał do 1990 r.

Lata osiemdziesiąte, na które przypada kadencja Jana Szwedy jako Naczelnika Miasta, to okres intensywnej rozbudowy Jasła. W budowie była centralna kotłownia na osiedlu ‘Hankówka” wraz z instalacją przesyłową ciepła i ciepłej wody do nowobudowanych osiedli w rejonie ulic Krasińskiego, Szopena, Szajnochy. Jednocześnie trwała budowa instalacji kanalizacyjnej do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, wraz z tak zwanym kolektorem głównym w kierunku oczyszczalni ścieków. Aby zabezpieczyć teren pod jej budowę przełożono koryto Wisłoki na długości ponad 2 kilometrów. Dodatkowo zabezpieczono brzegi Jasiołki i Wisłoki obwałowaniami, co uchroniło nadbrzeżne tereny przed corocznymi zalewami. Aby poprawić zaopatrzenie w wodę rozbudowano ujęcie wody w Żółkowie.

Władze miejskie opracowały Szczegółowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła. W tym czasie w Jaśle oddawano do użytku około 200 mieszkań rocznie. Inwestycje te wymagały uzbrojenia terenu w instalacje energetyczne, telekomunikacyjne i sanitarne szczególnie na nowych osiedlach: Klasztorna Górka, Szopena-Krasińskiego, XX-Lecia.

Problemem miasta była komunikacja a w szczególności natężenie ruchu w mieście. Aby odciążyć centrum miasta zdecydowano się na przeniesienie dworca autobusowego z Placu Żwirki i Wigury. Wybudowano nowy obiekt dworca w rejonie stacji PKP. Udało się również przeprowadzić elektryfikację linii kolejowej co przyczyniło się do zmniejszenia zapylenia w mieście. Wspólnie z Dyrekcją Dróg Publicznych wybudowano odcinek drogi czteropasmowej Jasło-Warzyce, co znacznie usprawniło ruch samochodów na trasie Jasło-Krosno. Dodatkowo modernizowano ulice na obrzeżach miasta.

Duże nakłady przeznaczane były na kulturę i oświatę. Powstały nowe szkoły podstawowe przy ul. Piotra Skargi i Szkolnej. Wybudowano siedzibę Muzeum Regionalnego i Młodzieżowego Domu Kultury. Udało się również zdobyć środki na budowę basenu i lodowiska przy MOSiR.

Pamiętać należy, że budżet miasta nie był w stanie sfinansować tych inwestycji. Władze miasta musiały starać się o dodatkowe fundusze w budżecie wojewódzkim i centralnym.

W omawianym okresie Jasło wzięło udział w Telewizyjnym Turnieju Miast. W turnieju tym Jasło pokonało Iławę. Nagrodą dla miasta był między innymi sprzęt dla Zakładu Oczyszczania Miasta przekazany ze środków budżetowych.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content