Urząd miasta widok na front

Jasło, 3 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczeniami w życiu publicznym, konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej pracy nad przygotowaniem, kluczowych dla rozwoju Jasła dokumentów, czyli Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Z oczywistych powodów nie możemy aktualnie organizować spotkań czy warsztatów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mając świadomość ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, wprowadziło zmiany w zakresie przygotowywanych dokumentów, ograniczają znaczenie partycypacji społecznej w przygotowanie dokumentów i wydłużając termin przygotowania wniosku i dokumentów do 30 października. Mając jednak na względzie fakt, iż naszym priorytetem jest opracowanie rzetelnych i kompleksowych dokumentów, wiemy, że nie uda nam się to bez włączenia różnych środowisk, bez udziału mieszkańców, bez uwzględnienia różnych, często odmiennych punktów widzenia. Dlatego też chcemy zachęcić Państwa do włączenia się w prace online nad dokumentem. W zakładce rozwój lokalny na stronie miasta Jasła będziemy umieszczać informacje, pytania, ankiety i inne dokumenty niezbędne do przygotowania naszych programów. Liczymy, że nadal będziecie chcieli się Państwo włączać się w prace nad przyszłością naszego miasta, choć tym razem online.

Serdecznie zachęcam i zapraszam do współpracy!

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła