Ministerstwo Finansów oraz Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego poinformowali, że jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej będzie przesunięcie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje pozarządowe z 31 marca na 31 lipca bieżącego roku. 

Więcej informacji w komunikacie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego pod adresem: https://pozytek.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/