Rada Miejska Jasła nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta Jasła pośmiertnie Karolowi Głowie i Stanisławowi Zublowi. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Jasła otrzymał Stanisław Zając. Uroczystość wręczenia aktów nadania zaszczytnych tytułów odbyła się 14 listopada (środa) w Jasielskim Domu Kultury.

Uchwały z 29 października br. w sprawie nadania tytułów odczytał przewodniczący RMJ Henryk Rak, a akty nadania wraz z okolicznościowymi medalami wręczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Nadane pośmiertnie miana Honorowych Obywateli Miasta Jasła, odebrali synowie nieżyjących laureatów: Karol Głowa i Czesław Zubel. Obydwaj złożyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania ich ojców. Syn Karola Głowy, również Karol, wyraził nadzieję, że nadany tytuł przyczyni się do kontynuacji podjętych przez ojca inicjatyw oraz dodał, że sam, zainspirowany przez ojca, stara się podejmować jego dzieło realizując swoje pomysły związane ze sztuką (kolekcjonerstwo, plenery malarskie i rzeźbiarskie) w Krakowie i na Dolnym Śląsku. Czesław Zubel natomiast, odczytał bogaty życiorys swojego ojca.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Jasła Stanisław Zając, dziękując za ten zaszczyt przypomniał m.in., iż był radnym miejskim przez 16 lat, pełniąc funkcje, jakie rada mu wyznaczyła, a przez ostatnie 4 lata był radnym powiatowym – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jasielskiego i członkiem Zarządu Powiatu Jasielskiego. Dodał, że zawsze starał się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

Wśród gratulujących osobom odbierającym akty nadania tytułów, oprócz burmistrza Jasła i przewodniczącego rady miejskiej, byli: starosta Adam Pawluś, wicestarosta Tadeusz Gorgosz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego: wiceprezes Felicja Jałosińska i członek zarządu Henryk Zych.

Ceremonia nadania tytułów odbyła się w obecności licznych radnych, rodzin osób uhonorowanych, ich przyjaciół i znajomych. Uświetnił ją trębacz, który odegrał hejnał miejski, powstały na motywach melodii ludowej „A w tym jasielskim mieście”, opracowany w 2005 r. przez Jana Szczecinę.

Jadwiga Steliga (JDK)

Karol Głowa przez wiele lat był członkiem oraz prezesem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Był inicjatorem oraz koordynatorem wielu działań na płaszczyźnie historii, kultury i pracy społecznej na rzecz Jasła i jego mieszkańców (m.in. pierwsza edycja „Turnieju Wiedzy o Jaśle”). Jako dyrektor Jasielskiego Domu Kultury był inicjatorem i organizatorem teleturnieju „Znani Polacy i ich związki z Jasłem”. Był również zasłużonym prezesem Jasielskiego Stowarzyszenia Kultura – Sport – Turystyka, które sprawowało opiekę nad drużynami piłkarskimi Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni”. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Stefanii Woytowicz w Jaśle. Karol Głowa tytuł otrzymał za podejmowanie działań w zakresie popularyzacji wiedzy o Jaśle i jego historii, na wniosek SMJiRJ.

Stanisław Zubel pełnił funkcję przewodniczącego pierwszej kadencji Rady Miejskiej Jasła w latach 1990-1994. Przy jego udziale RMJ podjęła szereg ważnych uchwał, które rozpoczęły poważne zmiany społeczne i gospodarcze w mieście. Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Uczestniczył w wielu społecznych inicjatywach Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej. Stanisław Zubel otrzymał tytuł za działania w zakresie promocji Miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego. Wniosek o jego nadanie złożyło SMJiRJ.

Stanisław Zając otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Jasła. Został uhonorowany za zasługi dla rozwoju Jasła w dziedzinie inicjatyw gospodarczych. Stanisław Zając pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Jasła w latach 1998 – 2014. W tym czasie podejmował wiele działań i inicjatyw dotyczących rozwiązywania bieżących i przyszłych zadań związanych z funkcjonowaniem Miasta Jasła poprzez naprawę i budowę infrastruktury drogowej oraz wielu instytucji użyteczności publicznej. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.