Dzień Bez Śmiecenia stał się pretekstem do posprzątania wałów przeciwpowodziowych w rejonie MOSiRu w Jaśle.

Harcerze 4 Drużyny Harcerzy „Buki” oraz 31 Drużyny Harcerek „Sosny” ZHP Komendy Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich oraz pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi 13 maja br. w ramach obchodu Dnia Bez Śmiecenia przeprowadzili wspólnie akcję oczyszczenia z odpadów komunalnych wałów przeciwpowodziowych na odcinku od kładki przy ul. Chopina do mostu na ul. Mickiewicza.

Teren ten codziennie odwiedzany jest przez wielu mieszkańców naszego miasta. Niestety wiąże się to również z zanieczyszczaniem go odpadami pozostawionymi przez nieodpowiedzialnych spacerowiczów. Celem akcji, poza uprzątnięciem terenu, było promowanie odpowiedzialności za utrzymanie porządku i czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, edukacja w zakresie gospodarki odpadami oraz inicjowanie wśród młodzieży działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ obecności człowieka na środowisko.

Uczestnicy akcji zbierali porozrzucane śmieci zgodnie z zasadami segregowania odpadów na terenie Miasta Jasła i gromadzili je w workach odpowiedniego koloru (żółtego – plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, niebieski– papier, zielony – szkło oraz koloru czarnego – pozostałość po segregacji). Zebrane odpady, w większości stanowiły je butelki po napojach, zostały przekazane do zagospodarowania.