Dotacja w trybie „małego grantu”

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

  • osobiście: w Urzędzie Miasta w Jaśle w Kancelarii (parter) w godzinach pracy urzędu
  • pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta w Jaśle
    ul. Rynek 12
    38-200 Jasło
  • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Oferta realizacji zadania publicznego

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

W ciągu 7 dni oferta zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie Urzędu Miasta w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Jeśli nie wpłyną uwagi do oferty, ogłoszone zostanie zarządzenie burmistrza w sprawie udzielenia dotacji. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Dotacje dla organizacji pozarządowych są podstawowa formą współpracy samorządu ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W ciągu 30 dni od daty zakończenia zadania należy złożyć uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie art. 19a

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 329

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Oznaczenie dokumentu:

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content