Dotacja celowa na zadanie sportowe

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
  z dopiskiem wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy urzędu

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym.

Pamiętaj, że konieczne jest złożenie Sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji przedsięwzięcia o charakterze sportowym. Masz na to 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu upływu terminu składania wniosków, Burmistrz Miasta Jasła w drodze zarządzenia, ogłosi informację o wybranych przedsięwzięciach i odrzuconych wnioskach.

Sprawdzenia rozliczeń dokonuje się niezwłocznie. O zatwierdzeniu rozliczenia dotacji powiadomimy Ciebie pisemnie.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Do wniosku należy dołączyć:

 • sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
 • opis działalności klubu w roku złożenia wniosku z opisem sytuacji finansowej klubu;
 • opis posiadanych zasobów osobowych przy realizacji przedsięwzięcia (liczba zawodników, trenerów oraz grup treningowych);
 • kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku dofinansowania wyższego od kwoty 30 000 zł kluby sportowe składają sprawozdanie częściowe z wykonania umowy. W terminie 30 dni od zakończenia zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do 31 stycznia kolejnego roku należy złożyć sprawozdanie końcowe.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LII/470/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Klauzula informacyjna

Klauzula nie ma zastosowania do osób prawnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 329

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content