Biuletyn miejski

47

Miasto Jasło udzieli pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na rozbudowę ul. Kasprowicza w Jaśle. Dotacja w wysokości 247 tys. zł ma pomóc w realizowanej już inwestycji.

Ulica Kasprowicza, w związku z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącej rondo im. A. Lazarowicza z rondem im. ks. K. Wojciechowskiego, stała się łącznikiem pomiędzy droga wojewódzką nr 992 a drogą krajową nr 28. Stąd też jej rozbudowa jest istotna z uwagi na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Radni za powstaniem miejskiego żłobka

W budżecie miejskim zabezpieczono środki na przygotowanie koncepcji, która ma określić czy lepszym rozwiązaniem jest budowa zupełnie nowego obiektu na żłobek, czy też przebudowa i utworzenie go w budynku znajdującym się przy ul. Kopernika 8 (tzw. „mała czwórka”). Na rozpoczęcie działań w tym temacie przeznaczono 113 tys. zł.