75. rocznica „Akcji Pensjonat” i 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Jaślanie pamiętają

86

Na początku sierpnia br. jaślanie – jak co roku – oddali hołd bohaterom akcji „Pensjonat” i Powstania Warszawskiego. Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75. rocznicę odbicia więźniów z jasielskiego więzienia i 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostały zorganizowane w niedzielę, 5 sierpnia. Dwa dni wcześniej – w piątek, 3 sierpnia – odbył się 6. Jasielski Marsz Wolności.

Uroczystą mszę św. w intencji uczestników akcji „Pensjonat” w sanktuarium św. Antoniego celebrował i patriotyczne kazanie wygłosił o. Artur Zajchowski. Mówił w nim o historii i walkach o wolność oraz o ponadczasowej wartości, jaką jest godność człowieka. Przypomniał przełomowe dla walki o wolność narodową i osobistą daty oraz przytoczył fragment homilii wygłoszonej 29 stycznia 1984 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie przez ks. Jerzego Popiełuszkę: „Zachowanie godności, to życie zgodne z sumieniem; to budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego; to dbanie o sumienie narodowe, bo wiemy, że gdy sumienie narodowe zawodziło, dochodziło do wielkich nieszczęść w naszej ojczyźnie. Jednak gdy sumienie narodowe zaczynało się budzić, ożywiać się poczuciem odpowiedzialności za dom ojczysty, wtedy następowało odrodzenie narodu. Polacy mają wyrobione uczucie narodowe. Umieją walczyć o ład w swojej ojczyźnie, o obowiązkowość, o pokój Boży”.

Po mszy uczestnicy uroczystości z Miejsko-Kolejową Orkiestrą Dętą na czele przeszli pod pomnik AK, gdzie – po apelu pamięci – delegacje złożyły kwiaty, a okolicznościowe przemówienia poświęcone okolicznościom, przebiegowi i bohaterom akcji „Pensjonat” wygłosili: burmistrz Jasła Ryszard Pabian i prezes jasielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Witold Świdrak.

Tegoroczne obchody zorganizowali: Burmistrz Miasta Jasła, Zarząd Koła w Jaśle ŚZŻ AK i Jasielski Dom Kultury.