27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

24
logotyp organizacji pozarządowych

Ponad sto organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, spółek non-profit, kościelnych osób prawnych aktywnie działa na terenie Jasła. Dzisiaj, 27 lutego, obchodzą swoje święto.

Jasielskie organizacje działają praktycznie we wszystkich obszarach ze sfery działalności pożytku publicznego. Miasto Jasło wspiera działania organizacji poprzez realizację programów współpracy – w formie rocznej i wieloletniej. Współpraca ma zarówno charakter finansowy (powierzanie i wspieranie zadań publicznych) oraz pozafinansowy (wsparcie merytoryczne i organizacyjne).

Od września 2023 roku Miasto realizuje przedsięwzięcie „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” w ramach projektu „Jasło – moje miasto mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

W ramach przedsięwzięcia jasielskie organizacje mogą liczyć na doradztwo merytoryczne, finansowo – księgowe i podatkowe oraz wsparcie animatora dostosowanego do potrzeb organizacji pozarządowych. Dodatkowo odbyło się już pięć szkoleń w tematyce działalności organizacji – kolejne (ostatnie z cyklu) jest planowane na marzec br. W trakcie powstawania jest serwis internetowy dedykowany organizacjom pozarządowym. Zaplanowano także wyjazdy studyjne do Centrum Obywatelskiego w Krakowie (28 lutego) i rzeszowskiego laboratorium miejskiego UrbanLab (18 marca) Jasielskie organizacje mogą liczyć na wsparcie w postaci nieodpłatnego korzystania z Pracowni Aktywności Społecznych zorganizowanej w Generatorze Nauki GEN przy ul. Bednarskiej 2 w Jaśle.

Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, składamy wszystkim organizacjom serdeczne podziękowania za wkład wnoszony w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Życzymy, by energia i wiara w moc wspólnego działania towarzyszyła Państwu każdego dnia.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w blisko 90 krajach.