1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

95
Pomnik żołnierzy Wyklętych

Już po raz drugi pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się przy Placu Żwirki i Wigury odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tak jak w zeszłym roku uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Władysława Rosoła na jasielskim starym cmentarzu, by później złożyć wiązanki przy pomniku upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Znicze zapalono także przy budynku, gdzie w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, a w którym to więziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących o wolną Polskę. Ceremoniał obchodów zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Adama Lazarowicza, mieszczącą się w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Warto przypomnieć, że naszymi lokalnymi bohaterami tego czasu są między innymi: ppłk Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Roman Myśliwiec, Władysław Szewczyk, Adam Droździewicz oraz absolwenta gimnazjum jasielskiego i członka zarządu głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Adama Lazarowicza. 

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali cywilny i zbrojny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Dotknęły ich ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to jednak tylko szacunki.

W uroczystości udział wzięli: parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy instytucji, a także przedstawiciele organizacji społecznych.