Wznów działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi wznów działalność gospodarczą w CEIDG na portalu Biznes.gov.pl (jeśli wznowienie dotyczy działalności indywidualnej) lub zmień dane firmy na portalu Biznes.gov.pl (jeśli wznowienie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej)
 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
  UWAGA! Podpis pod wnioskiem musi być potwierdzony notarialnie.
 • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle (Rynek 12, pokój nr 12 na parterze), w godzinach pracy urzędu.
 • Uwaga! Przy składaniu wniosku musisz mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

Ile i jak zapłacisz?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika dołącz opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnika wpisanego do CEIDG). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy składający wniosek jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zapłać w kasie urzędu lub przelewem na konto Miasta Jasła numer rachunku: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

 1. Zarejestrujemy Twój wniosek nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wniosku złożonego w formie papierowej: osobiście lub pocztą tradycyjną).
 2. Jeśli będziesz musiał poprawić złożony wniosek, poinformujemy Cię o tym. Będziesz miał na to 7 dni.
 3. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie poprawisz go w terminie wskazanym w wezwaniu.
 4. Wpis znajdziesz w Wyszukiwarce firm.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Od 1 lipca 2011 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Ewidencja jest ogólnopolska, jawna, prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Jako Przedsiębiorca masz obowiązek zgłosić wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG.
 4. Datę wznowienia działalności gospodarczej możesz podać:
  • od razu przy składaniu wniosku o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  • w późniejszym czasie składając wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
 5. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej – wszyscy wspólnicy muszą zgłosić wznowienie działalności spółki w CEIDG.
 6. Jeśli chcesz pobrać aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG:
  1. wejdź na stronę www.biznes.gov.pl,
  2. wybierz zakładkę „Wyszukiwarka firm – Znajdź przedsiębiorcę”,
  3. uzupełnij jedno z kryteriów wyszukiwania np. nr NIP,
  4. po naciśnięciu rekordu „szukaj” system wyświetli Twój wpis, który będziesz mógł wydrukować.
 7. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wyłącznie wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 8. Informacja o wznowieniu działalności gospodarczej zostanie przekazana przez CEIDG do:
  • właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez Ciebie,
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
   Więcej informacji uzyskasz w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy: www.biznes.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 41
Napisz: cedg@um.jaslo.pl

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
Oznaczenie dokumentu: IK/WP/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content