Zarejestruj działalność gospodarczą – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi zarejestruj działalność gospodarczą na portalu Biznes.gov.pl
 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
  UWAGA! Podpis pod wnioskiem musi być potwierdzony notarialnie.
 • Osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle (Rynek 12, pokój nr 12 na parterze), w godzinach pracy urzędu.
  Uwaga! Przy składaniu wniosku musisz mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

Ile i jak zapłacisz?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika dołącz opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnika wpisanego do CEIDG). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy składający wniosek jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zapłać w kasie urzędu lub przelewem na konto Miasta Jasła numer rachunku: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

 1. Zarejestrujemy Twój wniosek nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wniosku złożonego w formie papierowej: osobiście lub pocztą tradycyjną).
 2. Jeśli będziesz musiał poprawić złożony wniosek, poinformujemy Cię o tym. Będziesz miał na to 7 dni.
 3. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie poprawisz go w terminie wskazanym w wezwaniu.
 4. Wpis znajdziesz w Wyszukiwarce firm.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Od 1 lipca 2011 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Ewidencja jest ogólnopolska, jawna, prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Jeśli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działać jako wspólnik spółki cywilnej musisz zarejestrować się w CEIDG. Wyjątkiem jest tzw. działalność nierejestrowa – informacje na jej temat znajdziesz na stronie www.biznes.gov.pl.
 4. Jeśli zarejestrowałeś już swoją działalność gospodarczą w CEIDG i chcesz pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG:
  1. wejdź na stronę www.biznes.gov.pl,
  2. wybierz zakładkę „Wyszukiwarka firm – Znajdź przedsiębiorcę”,
  3. uzupełnij jedno z kryteriów wyszukiwania np. nr NIP,
  4. po naciśnięciu rekordu „szukaj” system wyświetli Twój wpis, który będziesz mógł wydrukować.
 5. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wyłącznie wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 6. Dane wpisane przez Ciebie podczas rejestracji firmy do CEIDG są automatycznie przesyłane przez system do:
  • właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez Ciebie,
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 7. Jeśli rejestrujesz firmę po raz pierwszy i nie posiadasz numerów NIP i REGON, zostaną Ci one nadane automatycznie przez urząd skarbowy oraz GUS po zarejestrowaniu twojej firmy w CEIDG. Możesz je sprawdzić pobierając swoje zaświadczenie o wpisie ze strony CEIDG. Maksymalny czas oczekiwania na nadanie NIP to 3 dni, a REGON 7 dni od dnia rejestracji firmy w CEIDG.
  Uwaga! Jeżeli posiadasz swój „osobisty” nr NIP, wpisz go we wniosku o rejestrację działalności, zostanie on numerem NIP Twojej firmy.
 8. Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS celem ubezpieczenia. Jeśli chcesz złożyć druki w ZUS osobiście masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  Inną możliwością jest dołączenie odpowiednich formularzy do wniosku CEIDG-1. ZUS otrzyma twoje druki w wersji elektronicznej przez system CEIDG. W ten sposób możesz także zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, a także pracowników twojej firmy i członków ich rodzin.
  Druki oraz ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dostępne są na stronie: www.biznes.gov.pl
 9. Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, składasz oświadczenie o formie opodatkowania twoich dochodów. Możesz także dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.
  Więcej informacji uzyskasz w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy: biznes.gov.pl
  W przypadku wątpliwości związanych z określeniem danych w rubrykach dotyczących spraw podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz statystycznych, skontaktuj się z przedstawicielami merytorycznych instytucji.Odpowiednio z:

  1. Urzędem Skarbowym – Jasło, ul. Staszica 3,
   • ewidencja i identyfikacja podatników, tel. 13 44 80181 wew. 304 i 305;
   • rejestracja podatników podatku od towarów i usług, tel. 13 44 80181 wew. 205 i 206;
   • wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tel. 13 44 801 81 wew. 104 i 105.
  2. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Jasło, Rynek 18, tel. 13 446 40 01. Sala obsługi klienta, stanowisko 7, 8.
  3. Urzędem Statystycznym w Rzeszowie O/Krosno, ul. Bieszczadzka 5, tel. 13 436 29 32.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 41
Napisz: cedg@um.jaslo.pl

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
Oznaczenie dokumentu: IK/WP/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content