Strona główna FOTOeye – zgłoszenia

FOTOeye – zgłoszenia

Jakie zdjęcie zrobić?

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia w formacie cyfrowym prezentujące miasto Jasło:

  • przedstawiające w ciekawy i oryginalny sposób walory turystyczne Jasła, zabytki, architekturę, przyrodę, lokalną florę i faunę, a także urokliwe zakątki Jasła o każdej porze roku oraz winne klimaty, prezentujące Jasło jako miasto, w którym można w wyjątkowy sposób spędzać czas wolny, gdzie odbywają się niezapomniane imprezy promocyjne, kulturalne oraz sportowe w następujących obszarach tematycznych:
  • I – architektura miejska,
  • II – pejzaż i przyroda,
  • III – sport i rekreacja,
  • IV – miasto w porach roku,
  • V – winne klimaty (zdjęcia z Jasielskiego Szlaku Winnego i Międzynarodowych Dni Wina oraz detale, promujące Jasło jako „miasto wina”).
  • zdjęcia, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu oraz innych konkursach.

Parametry techniczne zdjęcia:

  • zdjęcie poziome (min. szerokość: 3508 pikseli, min. wysokość: 2480 pikseli) lub pionowe (min. szerokość: 2480 pikseli, min. wysokość: 3508 pikseli) przy wydruku w formacie A4,
  • rozdzielczość: min. 300 dpi,
  • format pliku: JPEG.

Nie dopuszcza się korekt zdjęcia, polegających na stosowaniu fotomontażu, czyli łączeniu elementów kilku zdjęć, a także nanoszenia dodatkowych oznaczeń.

Jak dokonać zgłoszenia?

– pocztą lub osobiście a także poprzez serwer ftp

Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w danym miesiącu, które zawierać będzie maksymalnie 10 zdjęć (po 2 zdjęcia w danym obszarze tematycznym) w jednym miesiącu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez:

a) przesłanie pocztą koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło;

b) dostarczenie osobiście koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” do siedziby organizatora: Urząd Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna, pok. 19, parter;

c) przesłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres e-mail: fotoeyekonkurs@gmail.com (opis każdego pliku: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko lub pseudonim). Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle lub przesłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów do końca danego miesiąca, zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie.

d) wysłanie folderu ze zdjęciami (opis: Jaslo_FOTOEye_imie_nazwisko) na serwer ftp. Ustawienia serwera ftp zostaną podane na etapie zgłoszenia. Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle lub przesłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów do końca danego miesiąca, zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie.

Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości: dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. 310A (III piętro) – tel. 13 44 86 349.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania