Strona główna FOTOeye – zgłoszenia

FOTOeye – zgłoszenia

Jakie zdjęcie zrobić?

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia w formacie cyfrowym prezentujące miasto Jasło:

  • przedstawiające w ciekawy i oryginalny sposób walory turystyczne Jasła, zabytki, architekturę, przyrodę, lokalną florę i faunę, a także urokliwe zakątki Jasła o każdej porze roku oraz winne klimaty, prezentujące Jasło jako miasto, w którym można w wyjątkowy sposób spędzać czas wolny, gdzie odbywają się niezapomniane imprezy promocyjne, kulturalne oraz sportowe w następujących obszarach tematycznych:
  • I – architektura miejska,
  • II – pejzaż i przyroda,
  • III – sport i rekreacja,
  • IV – miasto w porach roku,
  • V – winne klimaty (zdjęcia z Jasielskiego Szlaku Winnego i Międzynarodowych Dni Wina oraz detale, promujące Jasło jako „miasto wina”).
  • zdjęcia, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu oraz innych konkursach.

Parametry techniczne zdjęcia:

  • zdjęcie poziome (min. szerokość: 3508 pikseli, min. wysokość: 2480 pikseli) lub pionowe (min. szerokość: 2480 pikseli, min. wysokość: 3508 pikseli) przy wydruku w formacie A4,
  • rozdzielczość: min. 300 dpi,
  • format pliku: JPEG.

Nie dopuszcza się korekt zdjęcia, polegających na stosowaniu fotomontażu, czyli łączeniu elementów kilku zdjęć, a także nanoszenia dodatkowych oznaczeń.

Jak dokonać zgłoszenia?

– pocztą lub osobiście a także poprzez serwer ftp

Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w danym miesiącu, które zawierać będzie maksymalnie 10 zdjęć (po 2 zdjęcia w danym obszarze tematycznym) w jednym miesiącu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez:

a) przesłanie pocztą koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło;

b) dostarczenie osobiście koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” do siedziby organizatora: Urząd Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna, pok. 19, parter;

c) przesłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres e-mail: fotoeyekonkurs@gmail.com (opis każdego pliku: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko lub pseudonim). Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle lub przesłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów do końca danego miesiąca, zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie.

d) wysłanie folderu ze zdjęciami (opis: Jaslo_FOTOEye_imie_nazwisko) na serwer ftp. Ustawienia serwera ftp zostaną podane na etapie zgłoszenia. Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle lub przesłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów do końca danego miesiąca, zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie.

Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości: dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. 310A (III piętro) – tel. 13 44 86 349.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania