Strona główna FOTOeye – zgłoszenia

FOTOeye – zgłoszenia

Jakie zdjęcie zrobić?

Jakie zdjęcie zrobić?

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia przedstawiające miasto Jasło:

  • kategoria OGÓLNA – w szczególności zdjęcia prezentujące: architekturę miejską, pejzaż i przyrodę, sport i rekreację, miasto w porach roku, winne klimaty – zdjęcia promujące Jasło jako „miasto wina”,
  • kategoria TEMATYCZNA – zdjęcia przestawiające aspekt społeczno-kulturalny Jasła, wydarzenia i street photo.
  • zdjęcia, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu oraz innych konkursach.

Parametry techniczne zdjęcia:

  • zdjęcie poziome (min. szerokość: 3508 pikseli, min. wysokość: 2480 pikseli) lub pionowe (min. szerokość: 2480 pikseli, min. wysokość: 3508 pikseli) przy wydruku w formacie A4,
  • rozdzielczość: min. 300 dpi,
  • format pliku: JPEG.

Nie dopuszcza się korekt zdjęcia, polegających na stosowaniu fotomontażu, czyli łączeniu elementów kilku zdjęć, a także nanoszenia dodatkowych oznaczeń.

Jak dokonać zgłoszenia?

– pocztą lub osobiście do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle.

Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w danym miesiącu, które musi zawierać minimum 3 zdjęcia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez:

a) przesłanie pocztą koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” na adres: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło;

b) dostarczenie osobiście koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Jasło FOTOEye” do: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle w godzinach funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00, soboty: 10-17.00, niedziele: 11.00-16.00;

c) przesłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres e-mail: fotoeyekonkurs@gmail.com (opis każdego pliku: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko). Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle lub przesłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów do końca danego miesiąca, zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać w godzinach funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle ul. Sokoła 8. A w przypadku trudności związanych ze stanem epidemii poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta w Jaśle przy ul. Rynek 12.

Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości: dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. 310A (III piętro) – tel. 13 44 86 349.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content