Strona główna FOTOeye – uczestnicy

FOTOeye – uczestnicy

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografowaniem.
  • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i członkowie komisji konkursowej.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania