Strona główna FOTOeye – nagrody

FOTOeye – nagrody

Co można wygrać?

Zdjęcie miesiąca – 2 zdjęcia (jedno wybierane przez komisję a drugie wybierane w głosowaniu Internautów)

Co miesiąc do wygrania:

  • 100 zł – zdjęcie wybrane przez komisję
  • nagroda rzeczowa (gadżety promocyjne) – zdjęcie wybrane w głosowaniu Internautów

Zdjęcie roku wybierane przez komisję konkursową

  • I miejsce –  1500,00 zł
  • II miejsce – 1000,00 zł
  • III miejsce – 750,00 zł
  • 5 wyróżnień – po 200,00 zł (1 wyróżnienie w każdej kategorii tematycznej)

Po upływie ostatecznego terminu na dokonanie zgłoszeń komisja dokona oceny zdjęć pod względem zawartości merytorycznej, atrakcyjności wizualnej, pomysłu, aspektu promocyjnego oraz indywidualnego charakteru zdjęcia i następnie wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w kategorii „Zdjęcie roku”.

Nagrody w kategorii „Zdjęcie miesiąca”, a także „Zdjęcie roku” wypłacone zostaną po ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu (listopad/grudzień br.).

W przypadku zdobycia nagrody Uczestnik konkursu przekazuje nieodpłatnie organizatorowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia, na podstawie odrębnej umowy. Przejście praw autorskich powoduje przejście na organizatora prawa własności zdjęcia.

Szczegółowe informacje – regulamin konkursu.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania