Dotacja na zabytki

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy urzędu
 • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Termin: do 15 września roku poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Powiadomimy Cię pisemnie o przyznaniu lub odmowie dotacji po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Jasła. Odbywa się to zwykle w pierwszym kwartale roku.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Dotacja z budżetu miejskiego może być udzielona osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się:

 • na terenie miasta Jasła,
 • wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła,
 • niestanowiącym własności miasta.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LI/518/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, niestanowiącym własności miasta.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 4486 329, 13 4486 379

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content