Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego przedłużone do 30 czerwca 2021 r.

135

Rada Miejska na ostatniej sesji podjęła uchwałę, na mocy której przedsiębiorcy z terenu Jasła mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości przez okres całego pierwszego półrocza 2021 r.

O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się przedsiębiorcy,  których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, objętych ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, związanymi ze skutkami epidemii COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych oraz którzy prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości na:

  • działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD – podklasa 96.04.Z);
  • usługi hotelarskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
    o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych);
  • usługi gastronomiczne na miejscu, w restauracjach i placówkach gastronomicznych (PKD – podklasa 56.10.A),

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez przedsiębiorcę deklaracji na podatek od nieruchomości, korekty deklaracji lub informacji bądź też korekty informacji o nieruchomościach oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Dokumenty można już składać.

Przyjęta uchwała oraz formularze są dostępne na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes Jasielski Pakiet Pomocowy .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu 13 44 86 346 lub mailowo: wpiol@um.jaslo.pl.