Znany, szanowany, podziwiany … PROF. KAROL MYŚLIWIEC

196

Trzeciego kwietnia 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Jaśle, zaprzyjaźnionym ze Szkołą Podstawową Nr 1, odbyło się niecodzienne spotkanie o charakterze – niespodzianki przygotowane specjalnie dla prof. Karola Myśliwca – urodzonego w naszym mieście i nadal z nim związanego, światowej sławy archeologa, znawcy, odkrywcy

i badacza kultury starożytnego Egiptu. Honorowego Obywatela Miasta Jasła gromkimi brawami powitali uczniowie klasy III d oraz Rodzice. Gospodarz spotkania dyr. Muzeum, Pan Mariusz Świątek, przedstawił przybyłych gości: Pana Profesora Karola Myśliwca, wiceburmistrza miasta Panią Elwirę Musiałowicz – Czech, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Panią Dorotę Woźnicę, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Panią Grażynę Idzik. Reporterzy Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM wraz koleżankami i kolegami klasy III d pod kierunkiem wychowawcy Elżbiety Konopki, przygotowali na tę szczególną okazję inscenizację oraz prezentację multimedialną, której celem było przedstawienie projektu „Znany i szanowany. Jak w pamięci najmłodszych jaślan zapisać wybitną postać Honorowego Obywatela Miasta Jasła”, zmierzającego do przyznania zaszczytnego tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu prof. Karolowi Myśliwcowi. W uzasadnieniu wniosku do Międzynarodowej Kapituły dzieci napisały m.in.:

Szanowna Kapituło Orderu Uśmiechu(…)! Nasz list i album jest dowodem najwyższego uznania dla osobistości Pana Profesora, przede wszystkim jako „ niezwykle ciepłego człowieka – przyjaciela dzieci”, ale też pragniemy wyróżnić, docenić i nagrodzić znakomitego Jaślanina, za wybitną pracę i odkrycia naukowe, które rozsławiają naszą małą i wielką Ojczyznę na całym świecie… Naszym największym dziecięcym marzeniem jest, aby w naszej pamięci – Pan Profesor zapisał się również, jako KAWALER ORDERU UŚMIECHU!!!

Niespodzianka udała się wyśmienicie i całkowicie zaskoczyła Dostojnego Gościa, który w wielkim stylu przeplatanym żartami i anegdotami podziękował zebranym, a przede wszystkim dzieciom oraz wychowawcy. Zwracając się do Pani Dyrektor zaznaczył, że może z dumą mówić o swoich uczniach. Dodał, że zna osoby, które otrzymały to wyróżnienie, z niektórymi współpracował osobiście w celach charytatywnych i tym bardziej czuje się doceniony nominacją.

Przedstawicielka Klasowej Rady Rodziców – Pani Małgorzata Stefanik, pogratulowała Panu Profesorowi osiągnięć naukowych, podkreśliła, że jego praca, postawa i filozofia życiowa Wielkiego Człowieka z małego miasta, gdzie zawsze chętnie wraca, są wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla dzieci i młodzieży, którzy pragną podążać ścieżkami wiedzy. Panu Profesorowi serdeczne życzenia, wyrazy szacunku, spełnienia słonecznego marzenia dzieci, składali również pozostali uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia. Pani Wiceburmistrz podkreśliła także rangę

JLN z LOTOSEM, gdzie „w zespole ligowym rodzą się tak wspaniałe inicjatywy”, które przynoszą chlubę swojej szkole. Pani Dyrektor Szkoły wyróżniła dzieci za pasję badawczą, doceniła zaangażowanie wychowawcy, Rodziców w realizację projektu. Głos zabrała również Pani Dyr. MBP, która powiedziała, że „z wielką radością Biblioteka dołączyła do pomysłu młodych naukowców”.

Każdy miał możliwość porozmawiać z Szanownym Gościem, który bardzo chętnie, z właściwą sobie sympatią okazywał zainteresowanie zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczestnikom. Na uwagę zasługuje podniosła atmosfera

i uroczy klimat spotkania, dzięki staraniom Pana Dyr. Muzeum oraz Rodziców.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, Wychowawca, Rodzice, Uczniowie klasy III d składają serdeczne podziękowania za rekomendacje projektu

SZANOWNEMU GRENIUM:

  • Dziekanowi Parafii Fara Księdzu Zbigniewowi Irzykowi,
  • Senator RP Pani Alicji Zając,
  • Posłowi na Sejm Panu Bogdanowi Rzońcy,
  • Wicestaroście Powiatowemu Panu Tadeuszowi Gorgoszowi,
  • Burmistrzowi Miasta Panu Ryszardowi Pabianowi,
  • Dyrektorowi Muzeum Regionalnego Panu Mariuszowi Świątkowi,
  • Wiceprezesowi LOTOS Panu Jackowi Gogoli,
  • Dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury Panu Januszowi Szewczykowi,
  • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Dorocie Woźnicy,
  • Inspektorowi Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim Pani Aleksandrze Dacyl