Herb miasta Jasła utworzony z postaci ludzkich, poniżej napis Jasielski Budżet Obywatelski

Prokuratura Rejonowa w Jaśle wydała postanowienie w sprawie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dokumencie tym wskazano 1547 głosów, które zostały oddane w sposób niezgodny z prawem. Po ponownym przeliczeniu głosów, w gronie zwycięskich projektów, znalazły się dwa: Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich i Organizacja festiwalu „Rock in Jasło”.

W Jasielskim Budżecie Obywatelskim (JBO) na 2019 rok, w którym do wydania przez mieszkańców przeznaczonych było 300 tys. zł, ostatecznie brały udział 24 projekty. Głosowanie, zarówno w systemie elektronicznym, jak i tradycyjnym trwało od 21 listopada do 15 grudnia 2018 roku, a jego wyniki miały być ogłoszone najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. Niestety, w ostatnich dniach głosowania, na część projektów, lawinowo w systemie elektronicznym, oddane zostały głosy w sposób budzący wątpliwości (m.in. głosowanie w niewielkich odstępach czasu, konta tworzone według podobnego schematu).

By rozwiać wątpliwości co do prawidłowości procesu głosowania elektronicznego Burmistrz Miasta Jasła zgłosił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Jaśle (nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych) i wstrzymał ogłoszenie listy zwycięskich projektów. Śledczy umorzyli postępowanie (15 lutego 2019 r.), a to uniemożliwiało podanie listy zwycięskich projektów. Stąd też burmistrz złożył do Sądu Rejonowego w Jaśle zażalenie na postanowienie prokuratury. Sąd zdecydował, że sprawa ma trafić do ponownego rozpatrzenia (8 kwietnia 2019 roku). Policja, pod nadzorem prokuratury, rozpoczęła dochodzenie w sprawie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych mieszkańców Jasła poprzez ich wykorzystanie w elektronicznym systemie głosowania. Ostatecznie 31 marca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, jednak wskazano w nim 1547 głosów, które zostały oddane w sposób niezgodny z regulaminem głosowania.

Na realizację JBO 2019 przeznaczonych było 300 tys. zł. Zatem zgodnie z regulaminem, zwycięskimi projektami zostały: Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich na kwotę 209 250 złotych zgłoszony przez Piotra Samborskiego–281 głosów oraz Organizacja festiwalu „Rock in Jasło” – na kwotę 90 000 złotych zgłoszony przez Adama Pucykowicza – 264 głosy. Ustalenia z autorami projektów dotyczące terminu i sposobu ich realizacji, zostaną podjęte, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z wprowadzonego na terytorium RP stanu epidemii.

Po ponownym przeliczeniu głosów i odjęciu głosów oddanych w sposób nieprawidłowy, tabela wyników na JBO 2019 przedstawia się następująco:

Projekt nrNazwa projektu (skrót)Koszt (zł)Liczba głosówLiczba głosów uznanych za nieważne w toku postępowania
PR 1 Ds. 375/2019
Ostateczna liczba głosów po odjęciu głosów uznanych za nieważne toku postępowania PR 1 Ds. 375/2019
1Rewitalizacja pl. Zabaw Jasło – Rafineria70 00066066
3Ławeczka z brązu z „JDM”128 5051667888
4OSA „Jasło – Gamrat”70 0003623539
7Umundurowanie M-K Orkiestry Dętej32 40048048
8Plac zabaw Jasło – Brzyszczki110 00070070
9Drenaż boiska JKS Czarni Jasło209 2502810281
10Doposażenie świetlicy w Ulaszowicach10 00018516421
14Wymiana naw. Koralewskiego – Bednarska50 00023023
16Remont DL Jasło – Kaczorowy25 00023023
17Plac zabaw MOSiR200 00033523798
18Świat Piłki Kopernik60 00037037
20Modernizacja pl. zabaw ul. Szkolna40 00024024
21Jasło – Miasto drzew i zieleni100 000375225150
22Rewitalizacja parku Jasło – Sobniów29 43533033
23Warsztaty „Wybieram Rodzinę”31 000691158
24Doposażenie DL Jasło – Sobniów6 650856124
25Modernizacja siłowni przy Parku Linowym17 00047047
26Dokumentacja – parking wielopoz.130 0001170117
27Festiwal „Rock in Jasło”90 0002640264
28Działka rekreacyjna Jasło – Bryły97 85351051
29Siłownia plener. Jasło – Ulaszowice65 00053053
30Smart City (ławki solarne etc.)150 00025820157
32Remont boiska Jasło – Krajowice60 00027721760
33Wiem czym oddycham w Jaśle74 1561560156
RAZEM340515471858