Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 28

591

Firma Primost Południe sp. z o.o. informuje, że w związku z remontem wiaduktu nad linią kolejową niezelekryfikowaną w Jaśle w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 206+357 nastąpi zmiana organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie wprowadzony 8.08.2022 r. (godz. poranne).