Zmiana lokalizacji tężni solankowej – projektu wybranego do realizacji w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

116
fot. G. Frączek

Po rozstrzygnięciu 15 czerwca br. przetargu nieograniczonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej w parku linowym w Jaśle” ustalono, że kwoty zaoferowane przez podmioty, które wzięły udział w przetargu znacznie przekraczają zabezpieczone na ten cel środki w budżecie miasta.

Po dokonaniu analiz, a także przeprowadzeniu uzgodnień z panią Agnieszką Sobczyk (autorką projektu wybranego do realizacji), wprowadzono zmiany, które zmniejszą koszty realizacji zadania, w tym tę najważniejszą o zmianie lokalizacji obiektu z parku linowego na kompleks rekreacyjno – sportowy „Przystanek Kwiatowa”.

Budowa tężni przy ul. Kwiatowej przyczyni się do ożywienia kompleksu oraz uczyni ten teren bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców Jasła. Tężnię planuje się wybudować w pobliżu wejścia, w miejscu otoczonym drzewami i częściowo zacienionym, co stanowi dodatkowy atut. Od kilkunastu dni na teren „Przystanku Kwiatowa” można dojechać przebiegającym w pobliżu nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992 od ronda Adama Lazarowicza do ul. Grunwaldzkiej. Dostępny jest tam parking oraz na miejscu można skorzystać z oferty rekreacyjnej i gastronomicznej. Korzystanie z tężni będzie bezpłatne.

Nowa lokalizacja jest łatwiejsza do realizacji z punktu widzenia prowadzenia procesu inwestycyjnego, co powinno przyczynić się do zmniejszenia kosztów inwestycji. Ogłoszenie przetargu zostało poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych, które potwierdziły techniczne możliwości budowy tężni na terenie „Przystanku Kwiatowa”. Nowy przetarg nieograniczony na budowę tężni został ogłoszony 15 lipca br. a termin do składania ofert upływa 30 lipca.