Zmiana banku obsługującego Miasto Jasło

115

Informujemy, iż 20 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana banku prowadzącego obsługę Miasta Jasła, w związku z czym ulegną zmianie numery rachunków bankowych.

Nowe numery rachunków bankowych zostaną podane do wiadomości po wygenerowaniu ich przez bank przejmujący obsługę Miasta Jasła.