Zmarł Jan Magnowski – spocznie w Jaśle

282

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 30 lipca 2019 zmarł w Jaworznie, Jan Magnowski. W społeczności jasielskiej zapamiętany jako długoletni Inspektor Oświaty i Naczelnik Miasta Jasła.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 3 sierpnia w Kościele oo. Franciszkanów w Jaśle. Prochy zmarłego spoczną na Starym Cmentarzu.

***

Jan Magnowski – Naczelnik Miasta Jasła (1976 – 1982), pracownik i działacz oświatowy

Urodził się 23 lipca 1928r. w Jezupolu w województwie  Stanisławowskim (Kresy Wschodnie). Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych – kierunek geografia. Studia ukończył w 1955 r. Ożenił się z jaślanką Wandą Gawlik z Jasła i przeniósł się do Jasła. 1 kwietnia 1956 r. podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Komisji Planowania Gospodarczego w Jaśle. W 1958r. rezygnuje z tej pracy i podejmuje nową w Szkole Podstawowej w Sobniowie. W 1961r. Jan Magnowski został przeniesiony do pracy w Inspektoracie Oświaty w Jaśle na stanowisko podinspektora szkolnego. Jest odpowiedzialny za budowę, rozbudowę i kapitalne remonty obiektów oświatowych na terenie powiatu. W 1962 r. Jan Magnowski awansuje na zastępcę inspektora szkolnego a w 1965r. inspektora szkolnego.

W czasie jego urzędowania  za przyzwoleniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie utworzono w Jaśle Zasadniczą Szkołę Handlową, Technikum Ekonomiczne na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Chemiczne, Liceum Medyczne i Zasadniczą Szkołę Budowlaną. Efektem pracy Jana Magnowskiego jako inspektora szkolnego jest wybudowanie na terenie powiatu 29 szkół podstawowych, rozbudowa 20  budynków szkolnych i adaptacja 8 obiektów na placówki wychowania przedszkolnego.

W samym Jaśle w tym czasie wybudowano: Liceum Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Budowlaną, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Technikum Chemiczne, Adoptowano dworek w Gorajowicach na potrzeby Liceum Medycznego. Na potrzeby nauczycieli na terenie powiatu wybudowano 12 domów nauczyciela. Jan Magnowski był współinicjatorem powstania w Jaśle Szkoły Muzycznej i Szkółki Akrobatyki Sportowej. Za działalność oświatową został odznaczony dwukrotnie Medalem Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego i Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16 marca 1976 r. decyzją wojewody krośnieńskiego Wojciecha Grochali Jan Magnowski został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta Jasła.

Podczas sprawowania urzędu w Jaśle budowano nowe zakłady pracy: Motowozownia PKP i Fabryka Domów. Wybudowano między innymi  budynki 11 kondygnacyjne i pawilon handlowy przy ulicy Nowotki (Baczyńskiego), sztuczne lodowisko, Piekarnię Mechaniczną PSS na ulicy Hanki Sawickiej (Jana Pawła), odcinek drogi czteropasmowej z Gorajowic do Warzyc, Szkołę podstawową nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury, podjęto prace przy sypaniu wałów na rzece Wisłoce.

Ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę 31 grudnia 1982 r.

Za wkład w rozwój  oświaty odznaczony w 1983 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1986 r.