Zestawienie zmian w tzw. specustawie w sprawie przeciwdziałania COVID-19

31

Informujemy, że została przygotowana publikacja stanowiąca zestawienie zmian
w tzw. specustawie w sprawie przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 374).

Ustawa została znowelizowana trzema innymi ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu antykryzysowego (Dz. U. poz. 568, 567 i 695). W celu zwiększenia czytelnośœci
(bardzo rozległych) modyfikacji stanu prawnego, wprowadzono oznaczenie kolorystyczne pozwalające na lepsze zapoznanie się z tymi aktami prawnymi.