Mając na uwadze stan epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w związku z Zawiadomieniem o zwołaniu na 20 lipca 2020 r. Sesji RMJ informuję, iż XXXI Sesja odbędzie się w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Pozostała treść zawiadomienia pozostaje bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak