Zawiadomienie o sesji RMJ – 29 czerwca

30

Uprzejmie zapraszam na LXV „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 27.06.2022 r.

LXV „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Powiatu Jasielskiego /Druk nr 553/,
    • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 554/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak