Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Jasła – 16 maja

70

Uprzejmie zapraszam na LXII sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm./.

LXII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie protokołu z LI sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z LII sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa /druk nr 539/,
  • przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle /druk nr533/,
  • przyjęcia Regulaminu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II w Jaśle /druk nr 538/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa /druk nr 536/,
  • budowy drogi zlokalizowanej na działkach ewid. nr: 1/197, 1/191, 1/192, 1/193, 1/189, 1/185, 1/186, 1/188 położonych w obrębie nr 03A-PGR w Jaśle /druk nr 537/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /druk nr 540/.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak